Home /

The Bible Society Price List

CHAMA CHA BIBLIA CHA TANZANIA

P.O. BOX 175, DODOMA

BEI ZA MAANDIKO MATAKATIFU  APRIL 2020

  1. Kwa sababu zilizo nje ya uwezo wetu, tumelazimika kufanya mabadiliko ya  bei  kuanzia tarehe 01 April  2020  na zinaweza kubadilishwa bila taarifa ukionekana umuhimu.  Tunawaarifa washitiri wetu kuwa mauzo yetu yote ni kwa malipo hapo hapo ya fedha taslimu, hawala ya benki au kwa hundi za kusafiria tu.  Kwa sababu zisizozuilika hatupokei hundi za kawaida.
  2. Tafadhali tuma agizo lako likiwa limeambatana na malipo.  Fanya hesabu ya maandiko unayohitaji katika bei zetu za kuuzia ukitoa kipunguzi unachostahili.
  3. Kipunguzi kuanzia mwaka huu ni kama ifuatavyo.
 Thamani katika  TshKipunguzi
1.0           –      200,00000%
2.200,001  –    1,000,00010%
3.1,000,001 –  10,000,00015%
4.10,000,001 – 30,000,00020%
5.30,000,001 –  and above25%

Unaweza kutuma agizo lako tukutumie maelezo ya thamani unayotakiwa kulipia (Proforma Invoice) kama hutaweza kufanya hesabu hiyo mwenyewe unapotuma agizo.  Tupo tayari kukuhudumia wakati wote.

Barua zote zitumwe kwa:

Katibu Mkuu,

Chama cha Biblia cha Tanzania,

P.O. Box 175, DODOMA.

Simu za ofisini ni Na. 026-2324661,  0262324459 na 026-2324465

Fax Na.                       026-2324058

Marketing Manager:            Mobile No.:  0754-267156.

Email address:  ejkamwela@gmail.com      , ekamwela@biblesociety-tanzania.org

 

THE BIBLE SOCIETY OF TANZANIA

P.O. BOX 175, DODOMA

PRICE CATALOGUE 2020

  1. Due to un avoidable reasons and with effect from 1st April , 2020 and are liable to change without notice if at all deemed necessary.  We would like to notify our esteemed customers that our sales are on cash terms, bankers draft or travellers cheques.  For reasons beyond our control ordinary cheques are not accepted.
  2. We request you to send your orders accompanied by payments calculated from the selling price allowing the normal trade discount appropriate to the value of your purchase.
  3. Sales Discount to our customer for this year is as follows:-
 Value in TshDiscount
1.0           –      200,00000%
2.200,001  –    1,000,00010%
3.1,000,001 –  10,000,00015%
4.10,000,001 – 30,000,00020%
5.30,000,001 –  and above25%
  1. You may also send your order and request for proforma invoices if you cannot easily calculate the actual cost for your orders.

We are ready to serve you at all times.  You are warmly welcome and may God bless you.                          

 

Local Account

Lipa kwa:- Chama cha Biblia cha Tanzania

Jina la Bank – NBC  – Dodoma

A/C na  029103000362

 

Local Account

Pay: The Bible Society of Tanzania

Name of Bank -Diamond Trust Bank (DTB)

A/C no    0901969001

Swift or Wiring Code  DTKETZTZ

 

Forex Account

Pay: The Bible Society of Tanzania

Name of Bank -Diamond Trust Bank DTB

A/C no 0901969002

Swift or Wiring Code  DTKETZTZ

 

    

  1. All correspondence should be addressed to:

The General Secretary,

The Bible Society of Tanzania,

P.O. Box 175, DODOMA.

Office Phone No.:  026-2324661,  026-2324459 & 026-2324465

Fax No.  026-2324058

Marketing Manager

Mobile No.:          0754-267156.

Email address:     ejkamwela@gmail.com, ekamwela@biblesociety-tanzania.org

AINA ZA VITABUBOOK CODE NO.

PRICE

 

BIBLIA ZA KISWAHILI UNION VERSION        O8 – 06 
Biblia ya MimbaraniUV083100,000
Biblia ya Mimbarani yenye DCUVDC O83100,000
Biblia yenye Maandishi makubwaUVO7330,000
Sehemu za Biblia kwa Watoto063P25,000
Biblia iliyoboreshwa (Revised)RSUV052MCR25,000
Biblia iliyoboreshwa  (Revised)RSUV053MCR25,000
 ( Biblia iliyoboreshwa  RevisedRSUVDC052MCR25,000
( Biblia iliyoboreshwa  RevisedRSUVDC053MCR25,000
   
            BIBLIA ZA KISWAHILI UNION VERSION052 
Swahili Bible  Union( ina reference chini)UVO5225,000
Biblia ya kawaida yenye Thumb  IndexUV052TI27,000
Swahili BibleUVO52TI(G)28,000
Biblia yenye ItifakiUVO52C30,000
Biblia yenye ganda Maalum na  ItifakiUVO52CPLTI32,000
Swahili Bible with Marginal Cross refUVO52MCR27,000
Swahili Bible with Marginal Cross refUVO53MCR27,000
Swahili Bible (1952) MCR  Thumb IndexUV 052MCRTI29,000
Swahili Bible (1952) MCR  Thumb IndexUV 053MCRTI29,000
Swahili Bible (1952) MCR ( Taji )UVO52MCRPL(G)30,000
Swahili Bible (1952) TC ( Taji )UVO52MCRPL(G)30,000
UVO52TC30,000
30,000
Swahili Bible(1952) MCRUV052MCRPLTI(G)30,000
Swahili Bible (1952 )CCRUVO52CCR27,000
Swahili Bible (1952) CCRUVO52CCRTI27,000
Swahili Bible with Jesus words in RedUV052R27,000
Swahili Bible (Jesus Words in Red)UV052RPL( R )27,000
Swahili Bible (Jesus Words in Red)UV052RPL(G)27,000
Biblia ya Kawaida  iliyoboreshwaUVO52PL(G)27,000
Biblia ya kawaida iliyoboreshwaUVO52PL (R)27,000
Swahili Union version with DC ( Iringa)UVDCO52Ir27,000
Biblia ya Roehl  Kiswahili cha Kimvita053P32,000
Swahili /English BibleDICLO62P40,000
Swahili /English BibleDICLO63P40,000
Swahili BibleUVO5530,000
Swahili BibleUVO55MCR35,000
Biblia ya Zip ( MCR-1952)UVO57ZTI65,000
Biblia ya Ngozi na Zip (MCR-1952)UVO59ZTI75,000
Swahili Missionary BibleUVO4015,000
BIBLIA ZA KISWAHILI UNION VERSION030 
Biblia ya Kati kwa Vijana                                                  UVO3220,000
Swahili BibleUVO32PL(R)22,000
Biblia ya Vijana iliyokatwaUVO32TI22,000
Swahili BibleUVO32PL(G)22,000
Swahili BibleUVO32PLTI25,000
Swahili Bible Yenye kifunikoUVO32M30,000
Swahili Bible Yenye kifuniko iliyokatwaUVO32MTI32,000
Swahili youth Bible MCRUVO32MCR22,000
Swahili youth Bible MCRUVO32TIMCR24,000
Swahili Youth Bible MCRUVO32MCRPLTI25,000
Swahili Youth Bible MCRUVO32MCRM32,000
Swahili Youth Bible MCRUVO32MCRMTI34,000
Swahili Youth Bible CCRUVO32CCR20,000
Swahili Youth Bible CCRUVO32CCRTI22,000
Swahili Bible YouthUVO39ZTI65,000
   
TRIM LINE  
Swahili Bible-Trim lineUVTRZTIB38,000
Swahili Bible-Trim lineUVTRZTA38,000
Swahili Bible-Trim lineUVTRFBTIB38,000
Swahili Bible-Trim lineUVTRFBTIA38,000
   
BIBLIA ZA KISWAHILI UNION VERSIONO22 
Biblia ya mfukoniUVO2216,000
Swahili Pocket BibleUVO22TI17,000
Swahili Pocket BibleUVO22PL( G )18,000
Swahili Pocket BibleUVO22PLTI18,000
Swahili Pocket Bible MCRUVO22MCR17,000
Swahili Pocket Bible CCRUVO22CCR16,000
Swahili Bible Pocket ZipUVO26Z16,000
Swahili Bible Pocket ZipUVO27ZTI32,000
Bibia za mfukoni ya zipUVO29ZTI55,000
   
BIBLIA HABARI NJEMACL 
Biblia Habari njema kwa VijanaCLO32P20,000
Biblia  Habari Njema kawaidaCL052P25,000
Biblia  Habari Njema kawaidaCL053P25,000
Biblia ya Mafunzo bila DeuterokanoniCLO62P32,000
Biblia ya Mafunzo bila Deuterokanoni yenye mikatoCLO63PTI32,000

 

 

  
BIBLIA HABARI NJEMACLDC 
Bibia Habari njema yenye DCCLDCO32P20,000
Swahili Habari njema yenye DeuterokanoniCLDCO32PTI(G)22,000
Swahili Habari njema yenye DeuterokanoniCLDCO32PTI(R)22,000
Biblia Habari njema yenye DC ganda maalumCLDC032PPL(R)22,000
Biblia Habari njema DC yenye ganda maalumCLDC032PPL(G)22,000
Biblia Habari njema yenye ganda MaalumCLDCO32PPLTI(G)23,000
Biblia Habari njema Yenye ganda MaalumCLDO52PPL( R )25,000
Biblia Habari njemaYenye ganda MaalumCLDO52PPL(G)25,000
Biblia  Habari Njema yenye DeuterokanoniCLDC053P25,000
Swahili Habari njema yenye DeuterokanoniCLDCO53PTI25,000
Swahili Habari njema yenye DeuterokanoniCLDCO59ZTI70,000
Biblia ya Mafunzo yenye Deuterokanoni bila mikatoCLDCO63P32,000
Biblia ya Mafunzo yenye Deuterokanoni na mikatoCLDCO63PTI35,000
   
BIBLIA KWA LUGHA NYINGINE  
Iraqw Bible  Plastic coverCL052P20,000
Iraqw Bible hard coverCLO53P20,000
Biblia ya Cigogo ganda gumuCLO5320,000
Biblia ya Cigogo ganda lainiCLO5220,000
Ruhaya Bible with DC Deuterocanical BooksCLDCO52P20,000
Biblia ya Ruhaya ya kawaidaCLO52P20,000
Biblia ya Kinyakyusa ya kawaidaCLO52P20,000
Muma Maler (Luo Bible)VO5320,000
Muma Maler with DC BooksVDC O5320,000
Biblia ya Kimasai ganda lainiO5220,000
   
BIBLIA ZA MATAIFA MENGINE  
The Holy Bible (RSV)RS4315,000
Good News Bible with DC booksGNBDC05320,000
Good News BibleGNBO53P20,000
Good News BibleGNB043PSR15,000
Good News BibleGNB043P(JWR)15,000
Good News Bible (Tanzania)GNBO4315,000
Holy  BibleNKJO43C20,000
New Jerusalem BibleNJBO4320,000
The Lion Children’s Bible 15,000
Carry along the Bible ( Children)042715,000
Biblia ya kubeba popote ( Watoto)043215,000
Good News Bible (pocket size)GNB 02216,000
The Holy Bible ESV International versionESV06316,000
English Bible GlobalESV – Study Bible22,000
My first BibleMFB15,000
The Holy Bible (ESV) Ganda gumuESV03315,000
The Holy bible (ESV)Ganda lainiESV03215,000
English Bible – Contemporary English VersionCEV06320,000
Youth Bible – Contemporary English VersionCEV03315,000
Biblia katika lugha ya Kifaransa 20,000
   
AGANO JIPYA ZA KISWAHILI  
Agano Jipya na Zaburi (UV)UV3426,000
Agano Jipya na Zaburi (UV)UV342PL( R )6,000
Agano Jipya (UV) ganda maalumUV342PL(G)7,000
Agano Jipya na Zaburi (Habari njema)CL3427,000
Agano Jipya Habari njema ganda maalumCL342PP(R)7,000
Agano Jipya Kiswahili/Kiingereza yenye Zaburi na MethaliDICL462P12,000
   
AGANO JIPYA YA KIINGEREZA  
The Holy Gospel (New Testament)HG8,000
English NT and PsalmsRS3359,000
   
AGANO JIPYA KWA LUGHA NYINGINE  
Kimeru262P6,000
Kimochi262P6,000
Kimachame262P6,000
Kivunjo262P6,000
Kipare/Chasu253P6,000
KisukumaCL262P6,000
Igikuria NT262P6,000
Kijita3636,000
Iraqw yenye Zaburi362P6,000
Kinyamwezi232P6,000
Kishambala262P6,000
KiheheCL262P6,000
KikaguruCL262P6,000
KinyirambaCL262P6,000
KirimiCL262P6,000
KidatoogaCL262P6,000
   
SEHEMU ZA BIBLIA  
Injili na ZaburiUV5608,000
Habari za Yesu katika picha sehemu ya 1 – 3 (Ruhaya)CL5603,000
The Great Bible Discovery8,000
   
VITABU VYA WASOMAJI WAPYA  (NRP)  
Habari Njema (HN) Kitabu cha 1CL590P3,000
Habari Njema (HN) Kitabu cha 2CL590P3,000
Habari Njema (HN) Kitabu cha 3CL590P3,000
Habari Njema (HN) Kitabu cha 4CL590P3,000
Habari Njema (HN) Kitabu cha 5CL590P3,000
Habari Njema (HN) Kitabu cha 6CL590P3,000
   
VITABU VINGINE  
Atlasi ya Biblia 20,000
The lion Atlas of Bible History 70,000
Itifaki ya Biblia 50,000
Ufafanuzi wa Biblia ( African Bible Comentrary)ABC70,000
African Bible comentary – EnglishABC70,000
Watoto katika BibliaWKB18,000
My first handy Bible – Children BibleMFHB18,000
My first handy Bible – Children Bible Swah/EnglishMFHB-Diglot18,000
Adam names AnimalsANA24,000
Adam names more animalsANMA22,000
Mfululizo wa vitabu vya Maneno ya Hekima (a packed of 15 series bbooklets) 3,000
Swah / English Childrens story BookLogen4,000
English Childrens story BibleLogen4,000

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[]
× How can we help you?